تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران منتفی شد

کدخبر: 2376987

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی از حذف ماده مربوط به تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

نسیم آنلاین: علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزئیات نشست امروز این کمیسیون پرداخت و گفت: در نشست امروز، ایرادات هیات عالی نظارت به ماده 53 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

حدادی تصریح کرد: با توجه به ایراد مذکور هیات نظارت بر این ماده که مربوط به تناسبی شدن انتخابات مجلس در شهر تهران بود، و از آن‌جا که بنای اعضای کمیسیون بر این بود تا طرح مذکور تا انتخابات سال جاری، عملیاتی شود، پیشنهاد حذف  مطرح شد و با نظر اعضای کمیسیون، تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران منتفی شد.

منظور از تناسبی شدن آن است که مطابق این ماده بنا بود فقط در شهر تهران، آرای داوطلبان منفرد و منتخبان فهرستی، به نسبت تعداد آراء ، از کرسی های نمایندگی سهم داشته باشند و  تعداد منتخبان هر فهرست نیز، براساس نسبت آراء صحیح ماخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست ها ضربدر تعداد کرسی های اختصاص داده شده به فهرست ها، می باشد.

پس از ایراد شورای نگهبان بر این مصوبه، به هیات عالی نظارت ارجاع شد و نظر این هیات بر حذف این ماده از طرح مذکور بود.

 

منبع: فارس
ارسال نظر: