مجلس با حذف انتخابات تناسبی موافقت کرد

کدخبر: 2377484

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با حذف بند مربوط به «برگزاری انتخابات تناسبی در تهران» موافقت کردند.

نسیم آنلاین:‌ در نشست علنی امروز- یکم مرداد ماه - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان و صحن ) مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با حذف ماده ۵۳ این طرح مبنی بر حذف انتخابات تاسبی در جهت رفع ایراد یراد هیات عالی نظارت موافقت کردند

در ایراد هیات نظارت به این ماده آمده است: ماده ۵۳مصوبه با بندهای ،۱ ۱۰ و ۱۵ سیاست های کلی انتخابات و نیز اجزاء ۳ و ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.

در مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت رفع این ایراد آمده است: در ماده (۹۶) الحاقی موضوع ماده (۵۳) مصوبه حذف شد.

در نهایت نمایندگان با ۱۴۲ رای موافق و ۶۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به حذف انتخابات تناسبی رای دادند.

منبع: ایرنا
ارسال نظر: