سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:

تخلیه‌ و بارگیری ۱۷.۵ میلیون تن کالا در فروردین ۱۴۰۳ 

کدخبر: 2379372

میزان تخلیه‌ و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در فروردین ماه امسال، معادل ۱۷ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۷۹۸ تن بود.

سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: میزان تخلیه کالاهای نفتی طی ماه نخست ۱۴۰۳ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۳۳۱ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل چهار میلیون و ۳۷۸ هزار و ۲۹۰ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۶۲۱ تن بوده است.

 

بارگیری کالاها

 

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی فروردین‌ماه امسال، معادل پنج میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۹۶ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی پنج میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۸۱ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۱ میلیون و ۲۴ هزار و ۱۷۷ تن بوده است.

 

تخلیه و بارگیری کالا

 

برپایه این گزارش، جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی طی ماه نخست سال ۱۴۰۳، معادل هفت میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۶ تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۷۷۲ تن بوده است. همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۷ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۷۹۸ تن بوده است.

 

عملیات کانتینری

 

تخلیه و بارگیری انجام شده در بخش عملیات کانتینری نیز طی فروردین‌ماه امسال، معادل ۱۹۹ هزار و ۹۶۲ TEU (واحد شمارش کانتینر) بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته که معادل ۱۸۴ هزار و ۱۰۰ TEU بود، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

 

واکاوی آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی است عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری عملیات تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۵۸ میلیون تن بود که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ (۱۵۲ میلیون تن)، چهار درصد افزایش داشته است.

ارسال نظر: