امسال 161 هزار میلیارد تومان یارانه نان اختصاص می یابد

کدخبر: 2379413

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس لایحه بودجه 1403 امسال در مجموع 161 هزار میلیارد تومان یارانه برای نان اختصاص می‌یابد.

حمید امانی همدانی در مورد یارانه نان در بودجه 1403 گفت: در لایحه بودجه 1403 یک رقم 143 هزار میلیارد تومان برای یارانه نان قرار داده‌اند و همچنین 18 هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی در جدول تبصره 8 در نظر گرفته شده که مجموع این دو رقم 161 هزار میلیارد تومان خواهد شد که برای یارانه نان در سال جاری اختصاص می‌یابد.

در قانون بودجه 1402 برای یارانه نان در تبصره 14 در بخش هدفمندی یارانه‌ها،‌ در بند ۱ـ۴ـ مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت یارانه نان در نظر گرفته شد .

نیز در بند 6 تبصره 14 آمده است، ۶ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (۱ـ ۶) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) هزینه نماید.

قیمت خرید تضمینی گندم از کیلویی 15 هزار تومان پارسال به رقم 17 هزار و 500 تومان در سال جاری افزایش یافته است. 

پیش‌بینی شده امسال بیش از 10 میلیون تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به نرخ تضمینی خریداری شود.

سیاست دولت در کنار اجرای طرح کالابرگ الکترونیک،‌تامین نان ارزان برای مردم به عنوان قوت غالب مردم است.

 

منبع: فارس
ارسال نظر: