وقتی آرای نفر اول مجلس دوازدهم از نفر بیست‌و‌یکم مجلس نهم هم کمتر شد؛

مقایسه آرای دو انتخابات دور دومی

کدخبر: 2379621

یک مقایسه از میزان آرای منتخبان در دور دوم انتخابات نشان می‌دهد میزان آرای نفر اول در مجلس دوازدهم از میزان آرای نفر بیست و یکم در دور دوم مجلس نهم هم کمتر است.

یک مقایسه از میزان آرای منتخبان در دور دوم انتخابات مجلس نشان می‌دهد میزان آرای نفر اول در انتخابات دوازدهم [بیژن نوباوه] از میزان آرای نفر بیست و یکم در دور دوم انتخابات مجلس نهم [مهرداد بذرپاش] هم کمتر است. بیژن نوباوه در انتخابات مجلس نهم نیز در دور دوم [به عنوان نفر اول با بیش از ۴۹۱ هزار رای] به مجلس راه یافت با این تفاوت که میزان آرای او حدود ۱.۸ برابر میزان رای فعلی او بود.

منبع: فرهیختگان
ارسال نظر: