کشاورزان ۴ ماه از پرداخت هزینه برق نیروگاه های خورشیدی معاف هستند

کدخبر: 2379689

معاون وزیر نیرو گفت: کشاورزانی که تا ۸۰ درصد مصرف برق خود را از انرژی تجدیدپذیراستفاده کنند از پرداخت هزینه برق چهار ماه معاف هستند.

محمود کمانی، ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش "کرمان آید کس ۲۰۲۴" گفت: شهرک‌های صنعتی که ۳۵ درصد نیاز مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین کنند، مشمول محدودیت برق در تابستان نخواهند شد.

وی در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مجوز واگذاری زمین برای حدود ۲۰۰۰ مگاوات برق به کرمان داده شده است و تمام استعلامات برای احداث نیروگاه خورشیدی به غیر از محیط زیست حذف شده است.

وی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی جهت تسهیل کارها برای مردم ایجاد شده افزود: قیمت زمین برای نیروگاه خورشیدی نباید زیاد باشد.

کمالی با بیان اینکه شهرک‌ها باید بر اساس ظرفیت هر منطقه احداث شود، گفت: کشاورزانی که تا ۸۰ درصد برق خود را از انرژی تجدید پذیر استفاده کنند، از پرداخت هزینه مصرف کل برق چهار ماه آن معاف هستند، اما میزان استخراج آب باید مطابق پروانه باشد.

منبع: مهر
ارسال نظر: