بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها از ۱۵ ماه عبور کرد

کدخبر: 2379714

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را باعث اختلال در چرخه تأمین دارو دانست.

حسین قناعتی، با عنوان این مطلب که فقط داروخانه سیزده آبان بیش از هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد، گفت: وقتی ما نتوانیم منابع را در اختیار شرکت‌های دارویی قرار دهیم موجب شکست در فرایند تأمین دارو می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون سازمان‌های بیمه گر موظف هستند ۴۵ روز پس از ارسال صورت حساب مراکز، طلب این مراکز را پرداخت کنند و ۶۰ درصد صورت حساب را در ابتدای ارائه خدمات به مراکز و مؤسسات پرداخت کنند. برخی از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تهران مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

قناعتی با بیان اینکه بیشترین بدهی بیمه‌ها به دانشگاه علوم پزشکی تهران مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است، ادامه داد: بدهی بیمه تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها از ۱۵ ماه هم عبور کرده و بدهی بیمه سلامت کمتر و مربوط به چند ماه اخیر است.

وی افزود: آینده بخش دارویی کشور وابسته به پرداخت به موقع بیمه‌ها است و تأخیر در پرداخت این مطالبات، چرخه تأمین دارو را با مشکل مواجه ساخته است.

منبع: فارس
ارسال نظر: