تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۳۱ درصد شد

کدخبر: 2379793

بر اساس اعلام مرکز آمار، در اردیبهشت، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار به عدد ۲۴۳ رسید که نسبت به ماه قبل 2.8 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.0 درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷ درصد افزایش دارد.

شاخص قیمت مصرف کننده-اردیبهشت 1403 از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.

 در اردیبهشت 1403، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 243.0 رسیده است که نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.0 درصد افزایش و در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 37.0 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت

در اردیبهشت ماه 1403، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 243.0 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.8 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.0 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 37.0 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1403 ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 31.0 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 31.0 درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1403 ، در مقایسه با ماه قبل، 0.1 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1403 ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.8 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.8 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.3 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1403 ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 37.0 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.8 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در اردیبهشت ماه 1403

نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ماه 1403 ، برابر 37.0 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 32.7 درصد برای دهک­ اول، تا 38.3 درصد برای دهک دهم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 5.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5.4 واحد درصد) 0.2 واحد درصد افزایش داشته است.

منبع: فارس
ارسال نظر: