دیوان عدالت اداری: اپراتورها حق سلب امتیاز سیمکارت را ندارند

کدخبر: 2379922

بر اساس رای دیوان عدالت اداری اپراتورها حق سلب امتیاز سیم کارت‌ به دلیل بدهی را ندارند.

بر اساس رای دیوان عدالت اداری اپراتورها مجاز به سلب امتیاز سیم کارت به دلیل بدهی نیستند.

بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اپراتورها مجاز بودند در صورتی که سیم کارتی به مدت ۶ ماه هیچ تراکنش نداشته یا به علت بدهی قطع شده بود را سلب امتیاز کنند.

این رای دیوان پس از شکایت یک کاربر به نفع مشترکین صادر شده و اپراتورها را از سلب امتیاز سیم کارت‌ها منع می‌کند.

بر اساس رای دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و همچنین مواد ۳۰، ۳۱ و ۴۰ قانون مدنی مغایرت داشته و از حدود اختیارات این کمیسیون خارج بوده است در نتیجه این مصوبه ابطال خواهد شد.

منبع: فارس
ارسال نظر: