نهمین رئیس جمهور

پزشکیان نهمین رئیس جمهور ایران شد

کدخبر: 2380203

مسعود پزشکیان با کسب اکثریت آراء نهمین رئیس جمهور ایران شد

با پایان یافتن شمارش آرای مرحله دوم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، آقای مسعود پزشکیان با کسب ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رأی معادل ۵۳.۷ درصد آراء را کسب و آقای سعید جلیلی نیز ۱۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹ رأی معادل ۴۴.۳ درصد آراء را کسب کرده نموده‌اند. در نتیجه آقای مسعود پزشکیان با کسب اکثریت آراء نهمین رییس جمهور ایران شدند.

در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۳۰.۵۳۰.۱۵۷ رأی به صندوق ریخته شد. به این ترتیب ۴۹.۸ از واجدین شرایط در این دور از انتخابات مشارکت کردند.

 

ارسال نظر: