در تهران بیان شد؛

پیام حمید نوری برای تروریست‌ها، منافقین و در رأس آن‌ها اسرائیل

کدخبر: 2380082

حمید نوری در پیامی به منافقین گفت: شما می‌گفتید که خداوند هم نمی‌تواند حمید نوری را آزاد کند ولی دیدید که خداوند من را در روز عرفه آزاد کرد.

حمید نوری در فرودگاه مهرآباد و پس از بازگشت به ایران از خانواده، مردم ایران و دست‌اندرکاران تشکر کرد و گفت: پرونده بسیار سخت و پیچیده و مهم و حساس و پراضطراب و پردلهره‌ای بود و زحمات فراوانی کشیده شد و با دعاهایی که خانواده‌ام و مردم عزیز و دوستانم و همکاران کردند، یقین دارم که دعاها مؤثر بوده و خدا کمک کرد.

وی گفت: پیام اول من تشکر است. خدا از شما قبول کند و اگر کاری کردید، به خاطر خدا انجام دادید و خدا از شما قبول کند.

حمید نوری در ادامه گفت: یک پیام کوتاه هم برای تروریست‌ها، منافقین و در رأس آن‌ها اسرائیل کودک‌کش که به این پرونده خیلی دلخوش کرده بود.

وی در ادامه با اشاره به آوارگی منافقین در کشورهای دیگر گفت: من حمید نوری و در آستانه عید قربان، عید غدیر و روز عرفه در تهران هستم. شما دل‌خوش کرده بودید، اما شما کجا هستید و من کجا هستم؟! شما می‌گفتید که خداوند هم نمی‌تواند حمید نوری را آزاد کند ولی دیدید که خداوند من را در روز عرفه آزاد کرد.

منبع: مهر
ارسال نظر: