وزیر اقتصاد از افزایش ۲۵۰ همت سقف اضافه برداشت بانک‌ها برای تولید خبر داد

کدخبر: 2380104

وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در راستای حمایت از تولید، سقف اضافه برداشت بانک‌ها را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از اواخر سال۱۴۰۲، حرکت شورا در ریل مناسبی قرار گرفته است و چند مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به سرعت اجرایی شد و اخبار خوبی از جلسات شورا می رسد. 

وی اظهار امیدواری کرد، هر کسی که سکاندار دولت چهاردهم می شود، به مصوبات این شورا توجه کند.

وزیر اقتصاد در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بیان داشت:امیدواریم تدابیر همگرا تری و همکاری موثرتری میان دستگاه های سیاستگذار کشور از یک سو و ذینفعان بخش خصوصی از سوی دیگر شکل بگیرد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هر آنچه که به تولیدکنندگان ما کمک می کند تا تولید و صادرات بیشتری داشته باشند، حمایت می کنیم، ما اینجا جمع شده ایم تا زیر علم حمایت از تولید و صادرات سینه بزنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه عنوان کرد: دغدغه تأمین منابع مالی بخش تولید، موضوع درستی است که پس از اعمال سیاست‌های انقباضی مورد توجه قرار گرفت.

به گفته خاندوزی، بر این اساس ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر سقف ترازنامه بانک‌ها را برای حمایت از تولیدکنندگان تصویب کردیم.

منبع: فارس
ارسال نظر: