داده ورزی سداد برای سال مالی ۹۵ سودی ناچیز خواهد داشت

کدخبر: 2107327

فرامرز خالقی،درباره سهم اندک داده ورزی سداد در تعداد تراکنش های خدمات فروشگاهی،تصریح کرد که درحال حاضر بازار pos اشباع شده و ادامه داد که بسیاری از ابزارهای ما در سازمان هایی قراردارند که روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل هستند.

مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد،گفت که این شرکت با نگاه غیرسودآوری ایجاد شده ونه با یک نگاه بنگاه اقتصادی و افزود که هدف از ایجاد این شرکت تسهیل فرایند اجرایی بوده است.

فرامرز خالقی درگفتگو با نود اقتصادی، تاکید کرد که شرکت اصلی داده ورزی سداد برای پایان سال مالی 95 فقط یک سود ناچیز خواهد داشت.

وی ، اعلام کرد که از ابتدای تاسیس این شرکت وظیفه طراحی کوربانکینگ برای سداد تعریف نشده، هر چند که اکنون این شرکت وارد چرخه طراحی سوئیچ کارت بانکی شده است.

خالقی،درباره سهم اندک داده ورزی سداد در تعداد تراکنش های خدمات فروشگاهی،تصریح کرد که درحال حاضر بازار pos اشباع شده و ادامه داد که بسیاری از ابزارهای ما در سازمان هایی قراردارند که روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل هستند.

به گفته وی،عمده پوزهایی که تحت پوشش شرکت داده ورزی سداد قرار دارند در ادارات دولتی بوده و این ادارات عمدتا، ساعت 16 عصر به بعد تعطیل هستند.

ارسال نظر: