میزان تخفیف مالیاتی و گمرکی در 5 ماهه اول سال

کدخبر: 2375810

گمرک در اجرای یکی از بندهای بودجه، میزان معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی را شفاف کرد

به گزارش شادا، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در اجرای جزء (6) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بر اساس عملکرد پنج ماه نخست سال 1401 موضوع معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی مبلغ بالغ بر 131 هزار و 511 میلیارد ریال از درآمد گمرکی و مالیاتی خود چشم پوشی کرد.

این مبلغ شامل بالغ بر 38 هزار و 993 میلیارد ریال تخفیفات و معافیت های حقوقی ورودی و مبلغ بالغ بر 61 هزار و 351 میلیارد ریال معافیت و تخفیف مالیات بر ارزش افزوده و بالغ بر 31 هزار و 165 میلیارد ریال معافیت و تخفیف عوارض شهرداری مجموع درآمدی است که گمرک از آن صرف نظر کرده است.

جزء (6) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می‌کند در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص کند.

این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای این جزء از قانون این فهرست را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است.

ارسال نظر: