کارگران چقدر عیدی می‌گیرند؟

کدخبر: 2376030

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بحث پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران مطرح می شود

نسیم آنلاین: به طور معمول در ماه‌های بهمن و اسفند، کارفرمایان به پرداخت پاداش آخرسال و عیدی کارگران خود اقدام می‌کنند. هرچند ممکن است این پرداخت‌ها به سال بعد هم موکول شود. با آغاز آخرین فصل سال و نزدیک شدن به پایان آن، کارگران منتظر دریافت عیدی و پاداش آخر سال خود هستند.

شورای عالی کار در پایان سال گذشته حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 را با افزایشی حدود 57 درصدی به مبلغ 4 میلیون و 179 هزار تومان رساند.

برابر با قانون، حداقل عیدی کارگران به اندازه دو برابر حقوق پایه و حداکثر به اندازه سه برابر حقوق پایه کارگر است. البته با این شرط که در یک سال گذشته بطور کامل در کارگاه مشغول به کار باشد. در غیراین صورت به تعداد ماه‌های غیبت از میزان عیدی او کم خواهد شد.

با این تفاسیر کارگرانی که یک سال تمام در کارگاهی مشغول به کار بودند در پایان سال حداقل 8 میلیون و 358 هزار تومان دریافت خواهند کرد. حداکثر دریافتی عیدی آنها نیز برابر با 12 میلیون و 537 هزار تومان خواهد شد.

ارسال نظر: