سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی شد

کدخبر: 2376504

محمدهادی سبحانیان از سوی هیئت وزیران به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی تعیین شد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، سید محمد هادی سبحانیان به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، از سوی هیئت وزیران به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد.

از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی می توان به معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو شورای سیاستگذاری مالیاتی کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون اقتصادی دولت، عضو کارگروه هماهنگی پولی و بانکی دولت، عضو کارگروه ملی رفع ناترازی های اقتصادی، عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مشاور اقتصادی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مسئول دبیرخانه برنامه هفتم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس (به مدت دو سال) و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی (از سال ۱۳۹۴ تاکنون) اشاره کرد.

ارسال نظر: