کاهش ۵ درصدی مالیات مشوقی برای تولیدکنندگان

کدخبر: 2379379

دستیار مردمی سازی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: مالیات برای دولت درآمد محسوب نمی شود، چرا که دولت این پول را از بخش های غیرمولد مانند بخش خام فروشی دریافت و به بخش‌های مولد، مانند دانش بنیان‌ها و تولید اختصاص می‌دهد.

حمید بهزادی، دستیار مردمی سازی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اقدامات سازمان امور مالیات برای تحقق حداکثری مشارکت مردم گفت: سازمان امور مالیاتی بیشترین ارتباط را با مردم دارد، چرا که همه به نوعی پرداخت کننده مالیات در همه بخش‌ها هستند؛ در عین حال، برخی از مردم مانند سرپرست خانوار ارتباط بیشتری با سازمان چه در بخش حقیقی چه حقوقی دارند. از این جهت نوع برخورد مالیات با مردم محرک کنش‌های اجتماعی است، یعنی این سازمان برخلاف آنکه همه فکر می کنند یک سازمان کاملا اقتصادی است اما یک سازمان فعال و تنظیم‌گر اجتماعی است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیات دریافتی های متفاوتی بر اساس نوع درآمدها دارد، به گونه ای برای برخی بار جدید ایجاد و یا برخی را معاف می کند؛ از این جهت یک ارتباط مستقیم با مردم دارد، یعنی یک دید صرفا اقتصادی نباید داشته باشد بلکه یک دید اجتماعی برای تعامل با همه اقشار دارد، پس باید دید که مشارکت مردم چگونه باید در سازمان امور مالیاتی تعریف شود.

بهزادی همچنین در ادامه اظهار کرد: برای تعریف راه و روش مشارکت مردم در بخش مالیات، اول اینکه عملکرد سازمان باید برای مردم، شفاف باشد؛ از این جهت در دولت سیزدهم مبنای عملکرد بر هوشمند کردن و شفاف سازی رویه‌هاست و این روند سرعت هم گرفته اما نیازمند یک جهش بیشتر است.

وی ادامه داد: وقتی کسی مالیات می پردازد باید بداند این مالیات کجا هزینه می شود؛ یعنی سازمان برنامه این مالیات را به شهرداری می دهد یا به وزارت ورزش یا به بخش های دیگر و خود این بخش‌ها، مالیات را کجا هزینه می کنند .

دستیار مردمی سازی رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیات بر تولید نیز تاکید کرد: دولت به مجلس در بودجه جدید پیشنهاد معافیت مالیاتی ۵ درصد را داده است و در صورت تصویب محرک بخش مولد اقتصاد خواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مالیات ستانی از بخش غیرشفاف اقتصاد تصریح کرد: بر اساس برنامه توسعه هفتم دولت اجازه معافیت مالیاتی را تا سقف مشخصی دارد و بیشتر از این باید به تصویب مجلس رسیده و تبدیل به قانون شود.

این مقام مسئول در سازمان مالیات عنوان کرد: طبق قانون دانش بنیان که در بودجه هم تکمیل و در برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ شده؛ محصولات خامی را صادر میکنیم که پایه تولید محصولات دیگر است و بر این محصولات عوارض صادراتی وضع کرده و مالیات دریافت می کنیم، تا صادرات محصولات خام و نیمه خام زیاد سوده ده نباشد و به داخل نیز عرضه شود و یک زنجیره ارزش در کشور شکل بگیرد.

منبع: برنا
ارسال نظر: