نماینده سابق مجلس: خصوصی‌سازی در کشور زود اجرا شد

کدخبر: 1009627

سبحانی افزود: احساس مردم این است که از طریق کاسبی، تجارت و واسطه‌گری راحت‌تر می‌شود پول به دست آورد، بنابراین به جای اینکه به افزایش تولید یک بنگاه فکر کند، به بستن آن واحد و بعد از مدتی، فروش زمین می‌اندیشد

حسن سبحانی، یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که ««در حال حاضر احساس مردم این است که از طریق کاسبی، تجارت، خدمات و واسطه‌گری راحت‌تر می‌شود پول به دست آورد، بنابراین به جای این‌که به افزایش تولید یک بنگاه فکر کند، به بستن آن واحد و بعد از مدتی، فروش زمین به قیمت‌های بالا می‌اندیشد.»

حسن سبحانی معتقد است که «بسیاری از قوانین ما در بسیاری از موارد متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست.»

وی با بیان این‌که خصوصی‌سازی بدیهی است که امر خوبی است، اما نحوه انجام آن نیز اهمیت دارد، می‌افزاید: «خصوصی‌سازی به این معناست که مردم کارشان را خودشان انجام دهند. در واقع هر کسی در شرایطی که مردم امکان تولید دارند، بگوید مردم تولید نکنند، شکی نیست که فکر مریضی دارد.»

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: «خصوصی‌سازی یک مفهومی است که بستر اجرای مناسب خود را می‌خواهد. برای مثال، موفقیت خصوصی‌سازی در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی به این دلیل بوده که آنها به لحاظ درجه توسعه‌یافتگی، سطوح بالای توسعه‌یافتگی را طی کرده‌اند و شفافیت فراوانی در اقتصاد آنها وجود دارد. اما وقتی این طرح به ایران می‌آید که شفافیت وجود ندارد و به لحاظ جامعه‌شناسی مردم و عده زیادی از افراد تفکر تجارت‌شان بیشتر از تولیدشان است، موفق نخواهد بود.»

سبحانی متذکر می‌شود: «در حال حاضر احساس مردم این است که از طریق کاسبی، تجارت، خدمات و واسطه‌گری راحت‌تر می‌شود پول به دست آورد، بنابراین به جای این‌که به افزایش تولید یک بنگاه فکر کند، به تبدیل آن واحد به بیکاری و بعد از مدتی، فروش زمین به قیمت‌های بالا می‌اندیشد.»

وی با تاکید بر این‌که قانون باید متناسب با ساختار عینی و ذهنی مردم باشد، می‌گوید: «ما به دلیل این‌که این مسایل را بعضا نادیده می‌گیریم، در عمل موفق نیستیم و از کنار آن، مفاسد و گرفتاری‌های زیادی بروز می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: «خصوصی‌سازی عبور با احتیاط از چراغ زرد راهنماست و باید قوانین به‌گونه‌ای باشد که برای یک دوره ۱۰، ۱۵ ساله پیش‌بینی شود و در آن هم فقط به نفس واگذار کردن و پول گرفتن و در بودجه دولت خرج کردن فکر نکنیم. ما باید به این موضوع فکر کنیم که این بنگاه‌ها بعد از واگذاری به فعالیشان ادامه می‌دهند یا خیر تا این‌که در اجرا کمترین آسیب را داشته باشیم.»

سبحانی یادآور می‌شود: «ما حتی به خریداران در واگذاری‌ها دقت نمی‌کنیم و فقط تصمیم می‌گیریم بخش‌های اقتصادی را خصوصی کنیم و به این‌که متقاضی آن کیست، فکر نمی‌کنیم.»

وی خاطرنشان می‌کند: «من می‌خواهم بگویم اداره کشور باید واقع‌بینانه صورت بگیرد و غیرواقع‌بینانه اگر عمل کنیم، موفق نمی‌شویم.»

ارسال نظر: