حسن سبحانی: افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال خطرناک است

کدخبر: 1013245

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «نسیم» افزود: کاهش تورم که دولت به آن افتخار می‌کند، رکود را تشدید کرده/ تیم اقتصادی دولت عالم ندارد؛ سیاست‌های تعدیل در این دولت در حال اجرا است

حسن سبحانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «نسیم» در خصوص دلایل و تبعات رشد نقدینگی در دو سال اخیر اظهار کرد: رشد 300 هزار میلیاردتومانی نقدینگی برای اقتصاد کشور خطرناک است و دولت باید آن را مدیریت کند.

وی با اشاره به ارتباط میان افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی با تورم بیان کرد: رشد نقدینگی و پایه پولی بر تورم موثر هستند، اما تنها متغیرهای اثر گذار نیستند.

پایین آمدن تورم که دولت به آن افتخار می کند، رکود را تشدید کرده است

وی با بی تاثیر دانستن تحریمها بر شاخص های اقتصادی مانند تورم عنوان کرد: نرخ رشد تورم در شرایطی پایین آمده است که تحریمها هنوز لغو نشده است، بنابراین این مسئله نشان می دهد که خیلی از شاخص های اقتصاد ما به تورم ارتباط دارد و خیلی از شاخص های آن هم به تورم مربوط نمی شود و به نظر می رسد، نوعی اقدام نکردن به کار و پذیرش رکود در جامعه منجر به پایین آمدن تورم شده است و این ارتباطی با افزایش نقدینگی و فعالیتهای دولت برای کاهش تورم ندارد.

سبحانی گفت: البته انتظارات تورمی و امید عده ای که فکر می کنند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات آینده اقتصادی کشور بهتر خواهد شد، در تخفیف تقاضا که قیمتها را پایین آورده، موثر بوده و خود دولت هم قبول دارد که در حال حاضر برخی از فعالیت های اقتصادی کشور دچار رکود شده است.

این اقتصاددان با بیان این مطلب که " امتیاز پایین آمدن تورم که دولت به آن افتخار می کند به تشدید رکود منجر شده است " به نسیم تصریح کرد: در نظام مالی غیر ربوی می توان بدون ایجاد تورم، تولید را هم حرکت داد ولی نظام مالی ما در حال حاضر ربوی است و در حال حاضر نظام بانکداری ما در خدمت توسعه تولید نیست.

وی با اشاره به آرایش تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: نهادگرایی با آن معنایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، در بدنه اقتصادی دولت مشاهده نمی شود، زیرا نهادگرایی در ماهیت، متفاوت با اقتصاد بازار نیست، بلکه همان اقتصاد بازار است که ملاحظات نهادی را هم در آن لحاظ می کنند.

سبحانی افزود: نهادگراها به این مسئله تکیه نمی کنند که قیمتها را بازار تعیین نمی کند، بلکه برای متغیرهای دیگر هم سهم قائل هستند و در حال حاضر نهادگرایی به تکامل اقتصاد نئوکلاسیک کمک کرده است، بنابراین غالب اقتصاددانان دولت یازدهم معتقد به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هستند.

وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت هارمونی لازم را ندارند

وی به تشریح نقاط ضعف تیم اقتصادی دولت پرداخت و به نسیم بیان کرد: نقطه ضعف دولت یازدهم این است که سه نهاد مهم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت که کارکردهای مهمی در اقتصاد کشور دارند، باید توسط یک عالم آشنا به جامعه شناسی اقتصادی ایران اداره شود و این کاستی کمی نیست ولی وجود دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: باید چیزی فراتر از هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت وجود داشته باشد، بنابراین دولت به یک ارشد اقتصادی نیاز دارد که از نظر فهم مسائل اقتصادی جایگاه بسیاری خوبی داشته باشد و در عین حال به لزوم به کارگیری این فهم متناسب با شرایط اقتصادی ایران وقوف داشته باشد.

نباید هدایت تیم اقتصادی دولت را به یک عالم کپی بردار سپرد

سبحانی تاکید کرد: نباید یک عالم کپی بردار از نسخه های اقتصادی دیگران را برای هدایت تیم اقتصادی دولت در نظر گرفت و این شخص باید عالم باشد و در عین حال جامعه ایران را بشناسد دولت هم از تصمیمات او حمایت کند.

وی با انتقاد از تدام اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در این دولت بیان کرد: چرا با وجود اجرای 25 ساله سیاستهای تعدیل دراقتصاد کشور شاخص های ما این قدر پایین است، همواره متوسط رشد اقتصادی کشور سه درصد بوده و بالای 15 تا 16 درصد تورم داریم و چرا بهره وری نیروی کار ما همواره پایین 1.5 و 1.2 است.

این اقتصاددان گفت: این شاخص های پایین از نتایج سیاستهای تعدیل اقتصادی است که متاسفانه در این دولت هم ادامه دارد.

ارسال نظر: