عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با «نسیم آنلاین»:

دولت در اقتصاد مقاومتی موفق نبود/ نقش دولت در کاهش تورم آن چنان نیست که رئیس‌جمهور می‌گوید!

کدخبر: 2092769

نقش دولت را در کاهش تورم آن چنان که رئیس محترم جمهور تاکید می‌کنند، موثر نمی‌دانم. متغیرهای کلان اقتصادی کشور، موفقیت دولت در بهبود مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی را تایید نمی‌کند.

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- عبدالمحمد کاشیان اقتصاددان در بیان عملکرد دولت یازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی به « نسیم آنلاین » گفت: قطعا نمره قبولی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نخواهم داد. وی در تشریح این موضوع گفت اساسا نوع نگاه تیم اقتصادی دولت و برخی از مهمترین راهبردهای مورد نظر آن‌ها برای حل مسائل اقتصادی را غلط و نادرست می‌دانم. عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق افزود: متغیرهای کلان اقتصادی کشور، موفقیت دولت در بهبود مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی را تایید نمی‌کند. به عبارتی درونزایی، برون نگری، فقرزدایی، کاهش اختلاف طبقاتی و ایجاد عدالت، رونق کسب و کار، تقویت اقتصاد دانش بنیان و مقام کردن کشور در برابر تکانه‌های خارجی و اجرای سیاست‌های اصل 44 بهبود چندانی در دولت یازدهم نداشته است. این اقتصاددان با بیان اینکه بخش مهمی از کاهش تورم را حاصل فروکش کردن اثر هدفمندی یارانه‌ها و شوک ارزی سال‌های گذشته می‌دانم گفت: نقش دولت را در کاهش تورم آن چنان که رئیس محترم جمهور تاکید می‌کنند، موثر نمی‌دانم. کاشیان افزود: با این وجود برخی از خدمات دولت خصوصا در حوزه بهداشت را نمی‌توان نادیده گرفت، لذا این خدمات در حدی نبوده که بتوان دولت در اقتصاد مقاومتی موفق بوده است.

ارسال نظر: