حذف چهار صفر از پول ملی فقط در شرایط ثبات اقتصادی اتفاق می‌افتد

کدخبر: 2330739

حسینی هاشمی گفت: حذف چهار صفر یا حتی سه صفر باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود. وقتی که ۳ تا ۴ سال تورم کنترل شود و کشور در وضعیت باثباتی باشد، می‌توان انتظار داشت که حذف صفر از پول ملی سیاستی موفقیت‌آمیز باشد. شرایط با ثبات شرایطی است که در آن نرخ تورم یک تا ۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی فاصله داشته باشد و کشور با اشتغال مولد، ثروت‌آفرینی کند.

بهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار کرد:حذف چهار صفر یا حتی سه صفر باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود. وقتی که ۳ تا ۴ سال تورم کنترل شود و کشور در وضعیت باثباتی باشد، می‌توان انتظار داشت که حذف صفر از پول ملی سیاستی موفقیت‌آمیز باشد. شرایط با ثبات شرایطی است که در آن نرخ تورم یک تا ۲ درصد با نرخ رشد اقتصادی فاصله داشته باشد و کشور با اشتغال مولد، ثروت‌آفرینی کند.

وی افزود: در این حالت می‌توان نسبت به حذف صفر اقدام کرد. در غیر این صورت وقتی تورم از رشد اقتصادی جلوتر باشد چه کسی جرأت می‌کند این طرح را اجرا کند مگر اینکه مانند کشورهای آفریقایی ۵ تا ۱۰ صفر را حذف کنیم برای اینکه مردم در گونی پول حمل نکنند.

نود اقتصادی

ارسال نظر: