انتشار صورت مالی بانک‌ها، قدم اول شفافیت اقتصادی

کدخبر: 2373814

وزیر اقتصاد، پس از به دست گرفتن سکان این وزارت وعده ی خود را عملی کرد و صورت مالی چند بانک دولتی را منتشر کرد.

یکی از لازمه های موفقیت اقتصادی و مبارزه با فساد، شفافیت است. مسئله ای که در سالیان اخیر نه تنها مورد غفلت قرار گرفته است که عقب گرد هم داشته است. تا پیش از سال ۹۳ صورت مالی بانک های دولتی منتشر می شد. اما پس از آن طبق قانونی نانوشته و به دلایل نامعلوم، دیگر این صورت حساب ها منتشر نشد. در واقع از سال ۹۳ تا به حال، جز اعلام پراکنده ی آماری محدود در روابط عمومی بانک ها، تصویری از وضعیت بانک های دولتی وجود نداشته است. این مسئله باعث ایجاد ابهامات در افکار عمومی شده بود و دست کارشناسان را جهت ارزیابی وضعیت بانک ها بسته بود.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در اولین اقدامات خود در این سمت، آنچنان که وعده داده بود، صورت های مالی ۵ بانک از ۸ بانک دولتی را منتشر کرده است. بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک صنعت، معدن و بانک تجارت، بانک توسعه صادرات بانک هایی هستند که خاندوزی توانسته صورت حساب های آنان را شفاف کند. گرچه انتشار این صورت های مالی، تنها یک قدم در جهت شفافیت است، اما راهی به سوی اصلاح نظام بانکی و عیان کردن اتفاقات پشت پرده ی این نظام مالی است.

برای مشاهده ی این صورت حساب ها به فایل های پیوست مراجعه فرمایید.

 

فایل پیوست: دانلود
ارسال نظر: