میانگین مالیات پزشک تهرانی؛ 32 میلیون تومان

کدخبر: 2375353

کل پزشکان تهرانی که امسال اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند ۴ هزار و ۴۱۶ نفر و مجموع مالیات پرداختی آنها ۱۴۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۶۶۸ تومان بوده است

 آمارها از میزان مالیات ستانی از پزشکان طی ۳ ماه و نیم امسال حاکی است تا پایان ۱۳ تیر ۱۴۰۱ تعداد ۲۷ هزار و ۱۳۲ اظهارنامه مالیاتی از سوی پزشکان ابراز شده که معادل ۵۷۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۳۸۴ تومان بابت عملکرد ۱۴۰۰ مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.

این در حالی است که در سال گذشته (۱۴۰۰) ۱۷ هزار و ۷۴۷ پزشک در کشور بابت عملکرد و درآمد سال ۱۳۹۹ مالیات داده بودند که ارزش آن ۲۲۹ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۱۱۹ تومان برآورد شده است.

 در سال ۱۳۹۹ تنها ۱۵ هزار و ۲۱۶ پزشک مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را پرداخت کرده بودند که مجموع درآمد مالیاتی از این تعداد پزشک ۱۶۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۲۱۳ تومان بوده است.

رشد تعداد پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی در سال جاری نسبت به سال گذشته تسلیم کرده‌اند ۴۷.۱ درصد و از نظر مبلغ پرداختی از سوی پزشکان ۹۵.۹ درصد محاسبه شده است.

بیشترین تعداد پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند بدون در نظر گرفتن ادارت کل امور مالیاتی شهر و استان تهران، به خراسان رضوی با ۲ هزار و ۳۴۳ پزشک اختصاص دارد.

امسال در شمال شهر تهران ۱۱۳۲ پزشک اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال گذشته را تسلیم کرده‌اند و رقم پرداختی آنها بابت مالیات سال گذشته‌شان ۵۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

به عبارت دیگر هر پزشک مستقر و فعال در محدوده اداره مالیاتی شمال شهر تهران به طور متوسط ۴۸ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۹۲۵ تومان مالیات عملکرد ۱۴۰۰ داده است.

کل پزشکان تهرانی (صرفاً شهر تهران) که امسال اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده‌اند ۴ هزار و ۴۱۶ نفر و مجموع مالیات پرداختی آنها ۱۴۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۶۶۸ تومان بوده است.

با این حساب هر پزشک مستقر در شهر تهران به طور متوسط ۳۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۳۱۳ تومان مالیات درآمد سال گذشته خود را داده است.

منبع: مهر
ارسال نظر: