تحلیلی بر تورم تیرماه 1401

کدخبر: 2375407

دکتر تیمور رحمانی تحلیلی از نرخ تورم در تیرماه 1401 ارائه کرد

نسیم‌آنلاین: دکتر تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود وضعیت در تیرماه 1401 را تحلیل کرد. وی در این ویدئوی کوتاه گفت: پرسشی که مطرح می شود این است داده های نرخ تورم تیرماه دقیقا چه چیزی را منعکس می کند. نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم متوسط سالانه هر دو در تیرماه نسبت به خرداد افزایش نشان می دهد  اما نرخ تورم ماهانه که وضعیت جاری و مسیر پیش روی تورم را بهتر منعکس می کند از 12.2 خرداد ماه به 4.6 تیرماه تنزل پیدا کرده است. و این دقیقا تاییدی است بر نظریه علم اقتصاد. 

وی افزود: نظریه اقتصادی ادعا می کند که هیچ شوک هزینه‌ای نمی‌تواند یک تورم بالای ماندگاری را ایجاد کند، مگر اینکه با رشد نقدینگی همراه شود. بنابراین ما اگر فرض کنیم که در ماه های آینده نرخ رشد نقدینگی در حدود کنونی بماند یا اندکی کاهش بیابد، فروکش کردن تورم همچنان ادامه پیدا می‌کند و تورم از کنترل خارج نمی شود.

براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه به 54 درصد رسید که نسبت به ماه خردادماه 1.5 واحد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه به 4.6 درصد رسید که نسبت به ماه خردادماه  7.6 واحد کاهش را نشان می‌دهد و نرخ تورم میانگین سالانه به 40.5 درصد رسید که نسبت به ماه خردادماه 1.1 واحد افزایش را نشان می‌دهد.

 

ارسال نظر: