گانتز از نتانیاهو پیش افتاد

کدخبر: 2333794

اگر لیبرمن به سوی چپ ها نرود آنان نمیتوانند دولت تشکیل دهند. و آنگاه پس از طی شدن مهلت ۴۰ روزه، فرصت در اختیار لیکود قرار خواهد گرفت تا شاید لیبرمن را راضی کند. هنوز قضاوت برای آینده نتانیاهو زود است.

نسیم آنلاین : جدیدترین آمار رسمی از پیشتازی حزب گانتز خبر می دهند. در این حالت فرصت برای تشکیل دولت ابتدا به رقیب نتانیاهو خواهد رسید.

اگر لیبرمن به سوی چپ ها نرود آنان نمیتوانند دولت تشکیل دهند. و آنگاه پس از طی شدن مهلت ۴۰ روزه، فرصت در اختیار لیکود قرار خواهد گرفت تا شاید لیبرمن را راضی کند. هنوز قضاوت برای آینده نتانیاهو زود است.

ارسال نظر: