شعارسنج/ ارزیابی عملکرد رئیسی در موضوع شفافیت

کدخبر: 2373120

پذیرش وعده‌ی شفافیت با وجود کارنامه مدیریتی رئیسی در بحث شفافیت در قوه قضائیه در گرو ارائه دلیل برای عدم همکاری قوه در تکمیل سامانه انتشار عمومی حقوق دریافتی مقامات و مدیران کشور است.

نسیم‌آنلاین: عملکرد ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در موضوع شفافیت باید مورد بررسی قرار بگیرد.

خبر -

ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری: شفافیت از نکاتی است که یک عده شعارش را می‌دهند ولی ما بنا داریم که هم در حوزه اجرا و هم در حوزه تصمیم‌گیری، شفافیت وجود داشته باشد تا مردم احساس آرامش کنند.

تحلیل - 

بعد از ماجرای انتشار فیش‌های نجومی، انتشار عمومی حقوق ها قانونی شد و طبق برنامه ششم توسعه دولت ملزم شد تا پایان سال ۹۶ سامانه‌ای را راه‌اندازی کند و حقوق دریافتی همه مسئولین کشور را در معرض دید عموم قرار بدهد. این قانون شامل همه نهادهای دولتی، غیر دولتی و عمومی است. 

با گذشت چند سال از تاخیر و اهمال دولت در انجام این کار، دستگاه قضا از پیگیری ترک فعل مدیران دولتی خودداری کرده است. 

در عین حال بر اساس گزارش‌های موجود، قوه قضائیه برای انتشار عمومی حقوق‌ مدیران و کارکنان خود همکاری مناسبی با دولت نداشته است.

جمع‌بندی - 

به نظر می‌رسد برای ارزیابی بهتر وعده‌های انتخاباتی باید به سراغ کارنامه‌ی عملکردی کاندیدا رفت. پذیرش وعده‌ی شفافیت با وجود کارنامه مدیریتی رئیسی در بحث شفافیت در قوه قضائیه در گرو ارائه دلیل برای عدم همکاری قوه در تکمیل سامانه انتشار عمومی حقوق دریافتی مقامات و مدیران کشور است.

تحلیل-مالتیپل-شعار

ارسال نظر: