صلاحیت دادگاه خانواده چیست و اطلاعات کامل مربوط به آن -وکیل یعقوبی

کدخبر: 2375026

دادگاه خانواده در چه مواردی صلاحیت دارد؟

وکیل خانواده فاطمه یعقوبی

به نقل از گروه وکلای یعقوبی، در قانون حمایت خانواده مجموعه صلاحیتهای دادگاه خانواده تعیین و مشخص شده است. از جمله صلاحیت دادگاه خانواده می‌توان به دعاوی طلاق، مهریه، نفقه، حضانت، اجرت المثل و یا ولایت قهری اشاره نمود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در جامعه ما افراد این حق را دارند که هر زمان حقی از آنها پایمال شد و یا جرمی به آنها نسبت داده شد که موجب تضییع حقشان گردید، درصدد اقدامی برای حفظ حق و حقوق خود بر بیایند.

دادگاه خانواده و اطلاعات کامل مربوط به آن

افراد در زمانیکه اقدام به تنظیم دادخواست یا هر گونه شکواییه می‌نمایند باید بدانند که در هر زمینه قانونی مشکلی که دارند دادگاه مختص به آن دعاوی وظیفه رسیدگی به آن امور را دارد. لذا، آیین دادرسی مدنی و همچنین آیین دادرسی کیفری مراجع رسیدگی به هر دعوا را مشخص کرده و همه دعاوی را از یکدیگر تمییز داده است.

دادگاه خانواده هم مانند موارد فوق که گفته شد در زمره مسائل مشخص به خود فعالیت داشته و از این امر مستثنی نخواهد بود.

حسب اصل 21 قانون اساسی مصوب سال 1376 رئیس قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه ازشعب دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد، پس از تخصیص این شعب، دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به دعاوی‌مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت.

وکیل خانواده چه ویژگی هایی دارد ؟

وکیل خانواده باید اطلاعات، تخصص، هوش و تجربه حقوقی بسیار بالا و کافی داشته باشد، آگاهی آنها از رویه دادگاه های بدوی، تجدیدنظر، و دیوانعالی کشور بسیار پر اهمیت است و همچنین به رویه قضایی نیز باید آگاهی و تسلط بالایی داشته باشد. دفتر وکالت خانم فاطمه یعقوبی با بهره‌گیری از بهترین و زبده ترین وکیل خانواده آماده ارائه خدمات در خصوص مشاوره حقوقی خانواده، تنظیم لایحه یا دادخواست می باشد.

در مرحله اول وکیل خانواده با بررسی کلیه جوانب پرونده و تبادل نظر با تیم وکلای با تجربه نتیجه آن را به اطلاع موکل می رسانیم. وکیل خانواده در مرحله اول سعی در صلح و سازش بین زوجین خواهد نمود و در نهایت چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشته باشد به طرح دعوا اقدام می نماید.

موارد صلاحیت دادگاه خانواده و تشریفات رسیدگی در آن

گاها بعضی از موضوعات و موراد قانونی به دلیل تخصصی بودن موضوع و قواعد آن باید در دادگاه‌های اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرند که قضاوت و رسیدگی در این دادگاه‌ها با دادگاه عمومی دادگستری تفاوت دارد.

دادگاه خانواده هم یکی از این دادگاه‌ها بوده که در زمره رسیدگی به دعاوی خانواده دارای تخصص بوده و صلاحیت رسیدگی به این دعاوی و انواع آن را دارد.

به گفته بهترین وکیل خانواده در شهر تهران نکته حائز اهمیت در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده این است که این دادگاه تنها صلاحیت اموری را دارد که به آن مربوط بوده و طبق قانون به ان محول شده است. لذا، رسیدگی بیش‌تر از صلاحیت و یا کمتر از صلاحیت و حیطه اختیارات خلاف قانون بوده و با آن برخورد خواهد شد.

به دلیل اهمیت بالای این موضوع تصمیم گرفتیم در این مقاله به موضوع صلاحیت دادگاه خانواده و موارد صلاحیت دادگاه مطروحه بپردازیم.

انواع صلاحیت دادگاه خانواده

حسب ماده ۴ قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

 1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن: در خصوص برهم خوردن نامزدی و شرایط و خساراتی که بعد از آن برای طرفین بوجود می‌آید مرجع صالح رسیدگی به آن دادگاه خانواده می‌باشد.
 2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح: دعاوی من جمله دعاوی انواع نکاح، همچنین، طلاق یا فسخ نکاح، رجوع در طلاق رجعی و بذل مدت در عقد موقت، از مواردی است که در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.
 3. شروط ضمن عقد نکاح: شروط ضمن عقد نکاح هم از جمله وظایف دادگاه خانواده است مانند تعیین محل زندگی مشترک خصوصاً زمانی که حق تعیین محل زندگی مشترک به زوجه محول شده است.
 4. اجازه ازدواج مجدد: در صورتیکه مردی خواستار ازدواج مجدد باشد باید با اذن دادگاه انجام شود که درخواست و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.
 5. جهیزیه: دعاوی مربوط به جهیزیه هم در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.
 6. مهریه
 7. نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
 8. تمکین و نشوزو نفقه ارقاب
 9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
 10. حضانت و ملاقات طفل: هر نوع دعاوی در خصوص حضانت طفل و ملاقات طفل در زمره اختیارات دادگاه خانواده می‌باشد. همچنین تعیین روزوساعات ملاقات یا صدور دستور موقت ملاقات فوری با فرزندهم در صلاحیت این دادگاه می‌باشد.
 11. رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر وامین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان: در خصوص امور محجورین مانند تعیین امین و یا تعیین ناظر، صدور حکم رشد و یا رفع حجر از فرد و تمامی مسائل در این خصوص از جمله صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.
 12. امور راجع به غایب مفقود الاثر: در صورتیکه فردی غایب مفقود الاثر باشد و همچنین همسر یا وراث او، قصد طرح دعاوی، مانند تقسیم اموال، صدور حکم موت فرضی و دیگر موارد این چنینی را داشته باشند باید به دادگاه خانواده، مراجعه کنند.
 13. اهدای جنین، تغییر جنسیت، سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست یا اثبات نسب: در صورتیکه فردی در خصوص مواردی مانند روند قانونی تغییر جنسیت، مواردی از قبیل اهدای جنین و یا سرپرستی گرفتن فرزند یا اثبات نسب، بخواهد اقدام به دعوا نماید باید، دادخواست خود را به دادگاه خانواده ارسال کند.

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

اعضای دادگاه خانواده

مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.

قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.»

گروه وکلای یعقوبی به دلیل تجربه بالا در پرونده‌های خانواده و داشتن وکیل ملکی می‌توانند به بهترین شکل درصدد حل مشکلات قانونی شما در مسائل خانواده و ملکی بر آیند. لذا، ما بر آنیم که بتوانیم با گرد آوری مجموعه‌ای از اطلاعات حقوقی که در اختیارتان می‌گذاریم کمک اندکی به مسائل و مشکلات حقوقیتان کرده تا بتوانید به نحو احسنت از حق خود دفاع کرده و با حقوق خود آشنا باشید.

مشخصات تماس گروه وکلای یعقوبی

آدرس: تهران ،فلکه دوم صادقیه،مجتمع طلا،طبقه 5 ، واحد 4

 • تلفن: 02144974361
 • ایمیل: fatemeyaghobi60@gmail.com
 • ساعات / روز کاری: شنبه تا پنج شنبه از 9 صبح تا 8 شب

 

ارسال نظر: