گزارش «نسیم آنلاین»:

بیمه مرکزی گزارش عملکرد آذرماه صنعت بیمه را تعمدی منتشر نکرد!

کدخبر: 2086373

با گذشت ۱۹ روز از ماه یازدهم سالجاری، بیمه مرکزی، به عنوان نهاد ناظر و ناشر آمارهای فعالیت‌های صنعت بیمه ، انتشار اطلاعات عملکردی و حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه‌ای در آذرماه را به باد فراموشی سپرد.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- با گذشت 19 روز از ماه یازدهم سالجاری، بیمه مرکزی، به عنوان نهاد ناظر و ناشر آمارهای فعالیت های صنعت بیمه ، انتشار اطلاعات عملکردی و حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه ای در آذرماه را به باد فراموشی سپرد.

به گزارش «نسیم آنلاین» ، بعد از رسیدن به انتهای ماههای 12 گانه یکسال، بیمه مرکزی، به طور معمول، نسبت به انتشار عملکرد ماهانه شرکت‌های بیمه‌ای و حق بیمه تولیدی مبادرت می‌ورزد هر چند که این بار به نظر می‌رسد این نهاد ناظر، چنین آماری را فراموش کرده باشد.

در گزارش‌های انتشار یافته ماه‌های قبل، چکیده آمار عملکرد صنعت بیمه مبتنی بر حق بیمه تولیدی، تعداد بیمه نامه صادره، خسارت پرداختی، موارد خسارت و نسبت خسارت را می‌توان یافت.

برکنار از آن،در گزارش مورد اشاره، حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه ای به تفکیک، تعداد بیمه نامه های صادره آنها، خسارت پرداختی و نسبت خسارت آنها به روشنی مشخص می‌شود.

هنوز معلوم نیست که به چه دلیل، اطلاعات مذکور، بر روی درگاه بیمه مرکزی نقش نبسته اما با اندکی اغماض می توان آن را به فراموشی واحد فناوری اطلاعات بیمه مرکزی پیوند زد. در صورت درستی این گزاره، باید یاد آور شد که انتشار این اطلاعات دست فعالان بازار سرمایه و دست اندرکاران امر را برای رصد هر چه بیشتر صنعت بیمه و حتی خرید و فروش سهام این شرکت های بیمه ای باز می گذارد.

دلیل دیگر ضرورت انتشار به موقع این گزارش ها، ایجاد شفافیت در صنعت بیمه بوده حال آنکه با تاخیر در این مهم، نظارت دقیق تر بر عملکرد شرکت‌ها به مرور کند می شود.

ارسال نظر: