پتروشیمی بوعلی خسارت پرداختی ایران معین را افزایش داد

کدخبر: 2096925

دلیل عمده این عدم توازن درخسارت پرداختی به حضور شرکت بیمه ایران معین در کنسرسیوم بیمه ای پتروشیمی بوعلی مرتبط بوده که پس از بروز حادثه ایران معین به پرداخت این خسارت مبادرت ورزیده است.

گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- عمده دلیل افزایش 133 درصدی خسارت پرداختی شرکت بیمه ایران معین در سه ماهه چهارم سال 95 مربوط به پرداخت خسارت پتروشیمی بوعلی بوده است.

بر پایه این گزارش، تعداد بیمه نامه صادره شرکت بیمه ایران معین درسه ماهه چهارم سال 95 از رشدی 33.6 درصدی و میزان حق بیمه تولیدی ان از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار بوده، حال آنکه میزان خسارت پرداختی آن در همین مدت به 133.9 درصد رسیده است.

در عین حال، رشد خسارت دوازده ماهه سال ۱۳۹۵ به سال ۱۳۹۴ شرکت بیمه ایران معین در حدود ۸۸ درصد و نرخ رشد حق بیمه این شرکت ۱۱۲ درصد بوده است.

ازقرار معلوم، دلیل عمده این عدم توازن درخسارت پرداختی به حضور شرکت بیمه ایران معین در کنسرسیوم بیمه ای پتروشیمی بوعلی مرتبط بوده که پس از بروز حادثه سهم بیمه ایران معین در پرداخت این خسارت در حدود شش میلیارد تومان بوده است.

پتروشیمی بوعلی سینا به دلیل آتش سوزی در ١٦ تیرماه سال قبل دچارحریق شد که بعد از سه روز آتش آن به طور کامل مهار شدکه گفته می شود میزان خسارت تخمینی ناشی از حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سیناحدود ۹۴ میلیون یورو بوده است.

ازآنجایی که این مجموعه دارای بیمه نامه تمام خطر نزد کنسرسیومی متشکل از شرکتهای بیمه به راهبری بیمه ایران بوده غرامت آن تعیین و پرداخت شده است.

در این کنسرسیوم شرکتهای بیمه ایران، البرز، دانا ،آسیا، میهن، کارآفرین، سامان، دی، ، پارسیان، ملت، و ایران معین حضور داشت اند.

ارسال نظر: