توضیحات بیمه ایران به گزارش «نسیم آنلاین»:

داروسازی زاگرس فارمد وابسته به بیمه ایران نیست، فقط ۴ درصد سهام این شرکت را داریم

کدخبر: 2100502

بیمه ایران تاکنون در شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس فاقد سهام مدیریتی بوده و با توجه به درصد کم مالکیت درشرکت مذکور، این شرکت جزء شرکت‌های تابعه بیمه ایران نبوده و وابسته به این شرکت تلقی نمی‌ شود.

به گزارش « نسیم آنلاین »، شرکت بیمه ایران به دنبال انتشار خبری در « نسیم آنلاین » با عنوان شرکت داروسازی وابسته به بیمه ایران زیان داد توضیحاتی را ارسال کرده و خواستار آن شده تا این توضیحات هم انعکاس یابد.

در توضیحات ارسالی شرکت بیمه ایران می خوانیم: با عنایت به درج خبری در تاریخ 27/3/96 با عنوان " شرکت داروسازی وابسته به بیمه ایران زیان داد!" در «نسیم آنلاین» ، لطفا نسبت به انتشار متن جوابیه این مجموعه وفق ماده 23قانون مطبوعات اقدام نمایید.

بیمه ایران در شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس (معادل4درصد) از سهام این شرکت را دارا بوده و از انجام معامله آن ، بازدهی مناسبی کسب کرده است.

بیمه ایران تاکنون در شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس فاقد سهام مدیریتی بوده و با توجه به درصد کم مالکیت درشرکت مذکور، این شرکت جزء شرکت‌های تابعه بیمه ایران نبوده و وابسته به این شرکت تلقی نمی‌ شود.

ارسال نظر: