حمایت مدیر عامل بیمه اتکایی امین از مسعود کرباسیان

کدخبر: 2109576

سید مصطفی کیایی افزود که تجربه گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد که او در حوزه عملیات درگیر مسائل اقتصادی بوده و ضرورت حضور مدیر ارشد اقتصادی بیشتر از حضور یک مدیر تئوریسین در عرصه اقتصاد است.

مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی امین در پیامی، مسعود کرباسیان،گزینه پیشنهادی وزارت اموراقتصادی و دارایی را مدیری با تجربه و توانمند برای این وزارتخانه دانست و اعلام داشت که کابینه دوازدهم با حضور دکتر کرباسیان، توانمندتر از گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد.

سیدمصطفی کیایی افزود که تجربه گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی ودارایی نشان می دهد که او در حوزه عملیات درگیر مسائل اقتصادی بوده و هم اکنون هم ضرورت حضور مدیر ارشد اقتصادی که دارای تجربه عملیاتی است درحوزه میدانی اقتصادی ایران بیشتر از حضور یک مدیر تئوریسین در عرصه اقتصاد است.

او ابراز امیدواری کرد تا مجلس شورای اسلامی به دکتر کرباسیان رای اعتماد داده تا وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و صنعت بیمه هم به عنوان یکی از ابزار های بازار مالی با قوت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.

ارسال نظر: