کدام بانک ها به خودی هایشان بیشتر وام داده اند؟

کدخبر: 2375349

بانک مرکزی فهرست وام های کلان بانک ها به شرکت ها و اشخاص مرتبط را منتشر کرد

بانک مرکزی پس از شفاف سازی تسهیلات کلان و معوقات بانکی، بیشتر بانک های کشور، این بار، تسهیلات بانک ها به شرکت ها و افراد مرتبط با بانک ها یا مدیران آن ها را نیز رسانه ای کرد تا گام مهم دیگری در مسیر شفافیت نظام بانکی بردارد.
بانک مرکزی فهرست تسهیلات بیش از 100 میلیارد تومانی به اشخاص مرتبط 19 بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی را منتشر کرد. مطابق آیین نامه «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» بانک مرکزی، اشخاص مرتبط بانک ها، به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود که به نحوی نظیر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیم گیری های موسسه اعتباری اعمال کنترل کنند یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند به گونه ای که موسسه اعتباری را تبدیل به منبع تامین مالی ترجیحی خود کرده و به این ترتیب منافع موسسه اعتباری تحت الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد.
مهم ترین مصادیق اشخاص مرتبط عبارت اند از مدیران موسسه، حسابرس، سهامداران و خانواده و بستگان درجه یک هر یک از این گروه افراد.
جدول زیر، حاصل جمع بندی تسهیلات بانک ها به اشخاص مرتبط برای مبالغ بیش از 100 میلیارد تومان است. همان طور که ملاحظه می شود، بانک رفاه کارگران با ارائه تسهیلات به میزان بیش از 73 هزار میلیارد تومان به «سازمان تامین اجتماعی» و «توسعه رفاه سرمایه»، بیشترین میزان پرداختی را از منظر یاد شده داشته است. پس از آن و با فاصله زیاد، بانک های ملت، گردشگری و پاسارگاد قرار دارند.همچنین بانک های ایران و ونزوئلا،پست بانک،توسعه تعاون،خاورمیانه ،قرض الحسنه رسالت،قرض الحسنه مهر،کارآفرین وکشاورزی فاقد تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط هستند.

 

منبع: خراسان
ارسال نظر: