گزارش «نسیم آنلاین»:

ادامه فعالیت شرکت وابسته به بانک ملت در هاله‌ای از ابهام!/ زیان انباشته از سرمایه پیشی گرفت!

کدخبر: 2102918

شرکت پترو فرآوران اطلس در سال‌های اخیر زیان‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است، به گونه‌ای که بدهی‌های جاری این شرکت نسبت به دارایی‌های جاری آن ۱۸،۵۶۳ میلیون ریال فزونی یافته است.

به گزارش «نسیم آنلاین» ، زیان انباشته شرکت "پترو فرآوران اطلس" شرکت وابسته به بانک ملت در انتهای سال مالی 95 به عدد 88،603 میلیون ریال رسیده که از رقم نصف سرمایه این شرکت بالاتر زده است.

براین اساس، شرکت پتروفرآوران اطلس مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضرورت دارد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام آن تشکیل و در خصوص انحلال یا بقای آن در چار چوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری شود.

گفته میشود که شرکت پترو فرآوران اطلس در سال‌های اخیر زیان‌های قابل ملاحظه ای داشته است، به گونه‌ای که بدهی‌های جاری این شرکت نسبت به دارایی‌های جاری آن 18،563 میلیون ریال فزونی یافته است. به عبارتی دیگر، موارد ذکر شده بیانگر ساختار نامناسب مالی آن است که نشان دهنده ابهامی با اهمیت است و می‌تواند نسبت به توانایی شرکت در قبال ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند.

ارسال نظر: