عکس: رئیس‌جمهور تونس سوار بر ۲۰۶ صندوقدار

کدخبر: 2337554

قیس سعید رئیس‌جمهور منتخب تونس که حقوقدانی تونسی است و معروف به «کاندیدای جوانان» بود، با خودروی شخصی‌اش که یک پژو ۲۰۶ صندوق‌دار است، عازم کاخ ریاست‌جمهوری شد.

قیس سعید رئیس‌جمهور منتخب تونس که حقوقدانی تونسی است و معروف به «کاندیدای جوانان» بود، با خودروی شخصی‌اش که یک پژو ۲۰۶ صندوق‌دار است، عازم کاخ ریاست‌جمهوری شد.

«فرهیختگلن»

ارسال نظر: