مسجد الاقصی چه جایگاهی در ادبیات تشیع دارد؟

شیعه و مسجد الاقصی

کدخبر: 2353792

در سال‌های اخیر برخی به دنبال مطرحکردن این گزاره اند که گویا مسجدالاقصی در ادبیات شیعی جایگاهی نداشته است؛ اما متون روایی شیعی در قرن های دورتر این گزاره را رد می کند.

حجم ویدیو: 7.55M | مدت زمان ویدیو: 00:01:08 دانلود ویدیو
حجم ویدیو: 7.55M | مدت زمان ویدیو: 00:01:08 دانلود ویدیو
ارسال نظر: