انتشار اولین تصویر از ناوالنی پس از مسمومیت

کدخبر: 2361575

اولین تصویر از الکسی ناوالنی مخالف پوتین، ۲۶ روز بعد از مسمومیت با گاز اعصاب در رسانه ها منتشر شده است.

اولین تصویر از الکسی ناوالنی مخالف پوتین، ۲۶ روز بعد از مسمومیت با گاز اعصاب در رسانه ها منتشر شده است.

پزشکان در بیمارستان برلین می‌گویند حال وی رو به بهبود است.

۲۶ روز پیش ناوالنی به عنوان مخالف پوتین دچار مسمومیت شد که پزشکان غربی مسمومیت وی با گاز اعصاب را تایید کرده و به طور ضمنی مسوولیت آن را به گردن کرملین انداختند.

«خبرگزاری ایسنا»

ارسال نظر: