عکس: آخرین وضعیت رقابت بین ترامپ و بایدن

کدخبر: 2364202

آخرین وضعیت رقابت بین ترامپ و بایدن بر مبنای نقشه "کالج انتخاباتی" آمریکا منتشر شد.

آخرین وضعیت رقابت بین ترامپ و بایدن بر مبنای نقشه "کالج انتخاباتی" آمریکا منتشر شد.

بر اساس نظرسنجی های مختلف و ملی در ایالات متحده آمریکا بایدن همچنان با اختلاف قابل توجهی از ترامپ پیش است و ترامپ راه بسیار دشواری برای کسب ۲۷۰ رای الکترال در پیش دارد.

ترامپ برای اینکه همچنان برای ۴ سال آتی در کاخ سفید بماند باید آرای الکترال تمامی ایالت های رقابتی را کسب کند که از نظر ناظران انتخاباتی آمریکا با توجه به فضای کنونی امری بسیار محال به نظر می رسد.

بر اساس نظرسنجی های کنونی ترامپ برای رسیدن به حد نصاب ۲۷۰ رای الکترال باید ۱۰۷ رای الکترال کسب کند؛ آن هم در بسیاری از ایالت های رقابتی که حریف انتخاباتی او در آنها پیشتاز است.

«عصر ایران»

ارسال نظر: