عکس: سالگرد مراسم سوگند اولین صدراعظم آلمان

کدخبر: 2366002

١٥ سال پیش در چنین روزی - ٢٢ نوامبر ٢٠٠٥ - آنگلا مرکل به عنوان نخستین صدراعظم در آلمان سوگند یاد کرد.

مرکل زنی برخاسته از آلمان شرقی تحت حاکمیت نظامی کمونیستی بود که معیارهای رهبری زنان را تغییر داد.

«خبر آنلاین»

ارسال نظر: