ادعای دمکراسی به سلطه‌گرها نمی‌آید

کدخبر: 2376151

دمکراسیِ توده‌ای اساسا پدیده‌ای متفاوت و محصول دوره مدرن است که در آن همه انسان‌ها در هر شرایطِ طبقاتی و نژادی و جنسی مساوی تلقی می‌شوند. در اقلیت بودن یا خارجی بودن هم حقوق طبیعی‌شان را از بین نمی‌برد. این همان چیزی است که غربی‌ها ادعایش را دارند.

نسیم آنلاین؛ مجتبی دانشطلب : وقتی می‌گوییم غربی‌ها ادعاهای خودشان را زیر پا می‌گذارند و غارت‌گری و زورگویی در سراسر جهان نشان می‌دهد واقعا اعتقادی به دمکراسی ندارند عده‌ای - حتی از اهالی رسانه - می‌گویند در سیاستِ داخلی‌شان انتخابات و آزادی دارند و برای مردمِ خودشان رفاه آورده‌اند! 

متأسفانه این بدفهمی از دمکراسی بسیار شایع است. دمکراسی فلسفه‌ای دارد که بنیادش «انسانِ واجد حق» است یعنی نمی‌شود به انسان‌ها حقِ رأی داد اما حقوق مهم‌تر مثل حیات یا مالکیت را به خاطر تفاوت در رنگ و زبان یا زندگی در آن‌سوی مرزهای جغرافیایی ازشان گرفت. 

به عبارتی دمکراسیِ معاصر، در پیوند با اومانیسم و حقوق‌بشر شکل گرفته و اگر کسی قبولش کرد دیگر نمی‌تواند بگوید فلان قدرت حق دارد دیگران را بچاپد تا مردمِ خودش در رفاه باشند! فلسفه این حرف‌ها ناسیونالیسم است و بنیادش نژادپرستی نه برابری انسان‌ها.  

در یونان که زادگاه دمکراسی خوانده شده اول با ملاک‌های طبقاتی، جنسی و نژادی دایره «انسان»ها را محدود می‌کردند و سپس به تصمیم‌گیری جمعیِ اشراف می‌گفتند حکومت مردم. در عمل فرق چندانی با شیوخیت قبایل نداشت اما آن را به نام خودشان دمکراسی خواندند. 

دمکراسیِ توده‌ای اساسا پدیده‌ای متفاوت و محصول دوره مدرن است که در آن همه انسان‌ها در هر شرایطِ طبقاتی و نژادی و جنسی مساوی تلقی می‌شوند. در اقلیت بودن یا خارجی بودن هم حقوق طبیعی‌شان را از بین نمی‌برد. این همان چیزی است که غربی‌ها ادعایش را دارند.

می‌گویند در ایران هم دمکراسی به آن معنا نداریم و این درست است، اینجا اسلام مبنا قرار گرفته و حقوق‌بشر را دین تعیین می‌کند. غرب از دینِ واپس‌گرای خودش بریده اما به دمکراسی هم نپیوسته، شالوده سیاست‌شان نژادپرستی و خودبرتربینی یا به‌ عبارتی استثناگرایی است.

در ایران صراحتا می‌گویند که دمکراسی در چارچوب دین و اخلاق پذیرفته شده اما غربی‌ها هر روز گوشخراش‌تر از دیروز خودشان را نماینده دمکراسی مطلق و طلبکار حقوق‌بشر جا می‌زنند. متأسفانه به دلیلِ خودباختگی و ناآگاهی برخی هموطنان هم به‌شان حق می‌دهند.

همانطور که می‌شود (و باید) جمهوری اسلامی را به خاطر رفتارهایی که بر خلاف ارزش‌های دینی و اخلاقی بوده زیر انتقاد برد با همان منطق باید ادعاهای غرب درباره دمکراسی و حقوق بشر را دور ریخت. از دوره یونان غربی‌ها خودشان را انسان و شهروند می‌دانند و دیگران را بربر‌.

ارسال نظر:

  • ناشناس
    0

    اگر بانک‌مرکزی ایران مستقل بشه جمهوری اسلامی را ساقط شده در نظر بگیرید