وحیدی: آرامش در مرز ایران و افغانستان برقرار است

کدخبر: 2376727

وزیر کشور بیان کرد: درگیری دیروز در مرز افغاستان، مختصر بود و برطرف شد و مذاکراتی هم با طرف طالبانی صورت گرفت؛ در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و مرز آرام و باز است.

نسیم آنلاین: وزیر کشور با بیان اینکه در درگیری که در مرز سیستان و بلوچستان صورت گرفت، پاسخ مقتضی به مرزبانان افغانستانی داده شد، گفت: درگیری مختصری بود و برطرف شد، مذاکراتی هم با طرف طالبانی صورت گرفت، در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و مرز آرام و باز است.

 

ارسال نظر: