نیجر؛ میدان جدید نبرد روسیه و غرب

کدخبر: 2377737

کودتای نیجر که بر علیه محمد بازُوم، رئیس جمهور این کشور شکل گرفت، با حمایت مردمی همراه شد. همچنین موجی از احساسات ضد فرانسوی و ضد غربی و در حمایت از روسیه در این کشور آفریقایی به وجود آمد. مجموع این حوادث نشان دهنده این است که نیجر در آستانه تبدیل شدن به میدان نبرد جدید غرب با روسیه است.

حجم ویدیو: 83.24M | مدت زمان ویدیو: 00:03:46 دانلود ویدیو
ارسال نظر: