بان‌‌کی‌مون: از خشونت علیه افراد آسیب پذیر خانواده جلوگیری کنیم

کدخبر: 1000434

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی خانواده تاکید کرد: قوانین و عملکرد های تبعیض‌‌آمیز هیچ جایی در خانواده‌‌های معاصر ندارد

به گزارش «نسیم»، متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

"مسئولیت مردان" به عنوان موضوع امسال روز جهانی خانواده، بر اهمیت برابری جنسیتی و حقوق کودکان در خانواده‌های معاصر تاکید دارد.

در سراسر جهان زنان بیشتری به عنوان شرکای برابر و تصمیم‌سازان در خانواده‌ها به رسمیت شناخته شده‌اند -که باید هم این گونه باشد- تا بتوانند در تضمین ایجاد محیطی مولد برای توسعه همه جانبه و متوازن کودکان کمک نمایند.

در عین حال در بسیاری از کشورها تبعیض علیه زنان و بی‌اعتنایی به حقوق کودکان در بطن قوانین خانواده و سیاست‌های دولتی باقی مانده و معیارهای اجتماعی حاکم همواره از سیاست‌های تبعیض آمیز چشم پوشی کرده یا آن ها را توجیه می‌نمایند.

همه مردم هزینه اقتصادی و اجتماعی را احساس می‌کنند. تبعیض و اهمال غالبا به خشونت ختم می‌شود که تهدیدی علیه سلامت زنان و کودکان است، همچنین شانس آنان برای تکمیل آموزش و به ثمر رساندن توان بالقوه زنان و کودکان را محدود می‌نماید. همان‌گونه که کودکان خشونت را تجربه می‌کنند و به احتمال زیاد در زمان بزرگسالی به خشونت روی خواهند آورد این چرخه برای نسل‌های آینده تمایل به ادامه دارد.

توسعه اجتماعی و اقتصادی متوازن بستگی به چارچوب‌های حقوقی منصفانه و معیارهای اجتماعی دارد که از حقوق زنان و کودکان حمایت می‌کند. قوانین و عملکردهای تبعیض آمیز که حقوق برابر همه را نادیده می‌گیرد و حقوق زنان و کودکان را پایمال می‌کند، هیچ جایی در خانواده‌ها، جوامع، اجتماعات و ملت‌های معاصر ندارد.

در این روز بین المللی، اجازه دهید معیارهای حقوقی و اجتماعی را دگرگون کنیم که از کنترل مردان بر زنان حمایت و تبعیض را تقویت می‌کند، همچنین از خشونت علیه افراد آسیب پذیر خانواده جلوگیری کنیم. همان گونه که دستور کار توسعه پایدار نوینی را تدوین و جهت هویت جهانی برای همه تلاش می‌کنیم، اجازه دهید برای حقوق زنان و کودکان در خانواده و جوامع بزرگتر متحد باشیم.

ارسال نظر: