جانشین پلیس آگاهی ناجا خبر داد

شناسایی و کشف ۷۵۰ شرکت صوری برای فرار مالیاتی در کشور

کدخبر: 2042571

جانشین پلیس آگاهی ناجا افزود: دو باند بزرگ فرار مالیاتی با تاسیس دو شرکت (هر کدام با ایجاد ۶۰۰ و ۱۵۰ شرکت جعلی)، برای شرکت‌های برند مختلف فاکتور جعلی خرید صادر می‌کردند تا در بر اساس آن فاکتور فرار انهدام دو باند بزرگ فرار مالیاتی داشته باشند.

به گزارش « نسیم آنلاین »، سردار سرتیپ مسعود منفرد گفت: دو باند بزرگ فرار مالیاتی با تاسیس دو شرکت (هر کدام با ایجاد 600 و 150 شرکت جعلی)، برای شرکت‌های برند مختلف فاکتور جعلی خرید صادر می‌کردند تا در بر اساس آن فاکتور فرار مالیاتی داشته باشند.

وی افزود: این دو باند در قبال فروش جنس واقعی شرکت های مختلف، فاکتور جعلی خرید صادر می کردند تا مالیات به این شرکت ها تعلق نگیرد.

سردار منفرد گفت: در حال حاضر 19 شرکت از 750 شرکت جعلی و صوری را کارشناسان پلیس آگاهی ناجا بررسی کردند که براساس فاکتورهای جعلی این شرکت ها 480 میلیارد تومان فرار مالیاتی از آنها کشف شده است.

جانشین پلیس آگاهی ناجا افزود: با ادامه تحقیقات از شرکت های باقیمانده (729 شرکت)، مطمئنا ارقام فرار مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک جعلی موجود بسیار نجومی خواهد بود.

ارسال نظر: