واکنش سخنگوی ناجا به پخش کلیپ باجگیری افسر پلیس

کدخبر: 2082960

دفتر سخنگوی ناجا در مورد انتشار کلیپ رشوه گیری افسر پلیس از رانندگان در یکی از استان های کشور بیانه ای را صادر کرد.

به گزارش « نسیم آنلاین »، دفتر سخنگوی نیروی انتظامی با انتشار بیانیه ای در مورد کلیپ رشوه گیری افسر پلیس از رانندگان در جاده، اعلام کرد: نیروی انتظامی "مراقبت" از نحوه و شیوه برخورد کارکنان خویش را در شمار یکی از تکالیف و وظایف اساسی خود جای داده است. چه، این نیرو متولی انجام ماموریت‌هایی است که همگان آن‌ها را در شمار "ماموریت‌های حمایتی" قرار میدهند. برای این منظور پلیس همواره از ساز و کارهای نظارتی و مراقبتی ویژه‌ای بهره میگیرد تا از وقوع هر نوع لغزش رفتاری و خطای انضباطی و سازمانی جلوگیری نماید و یا در صورت وقوع بلافاصله به مداخله موثر در آن بپردازد.

افزون بر آن، نیروی انتظامی همواره نظارت‌های مردمی را نیز پراهمیت تلقی کرده و برای این منظور "سامانه 197" را ایجاد کرده است. تا یکایک شهروندان مسئول از آن طریق؛ پلیس را در جریان نظرات خویش قرار دهند. اما علیرغم تمام نظارت‌ها و مراقبت‌های درون و برون سازمانی، هراز چند گاهی لغزشی از سوی شمار بسیار قلیل و انگشت شماری از کارکنان چهره مینماید، که نه تنها ممکن است شماری از شهروندان را برنجاند، بلکه انبوه کارکنان خدوم، متعهد و وظیفه شناس ناجا را نیز آزرده خاطر می سازد.

از همین روی، پلیس هماره بر شدت نظارت‌ها و مراقبت‌های خود می افزاید تامانع از وقوع لغزش‌هایی شود که چهره پاک و اخلاقی سازمان و کارکنان را ملکوک می سازد. متاسفانه اخیرا کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که بیانگر رفتار نفرت‌انگیز یکی از ماموران در یکی از استان‌های کشور است.

در این خصوص ضروری است به اطلاع شهروندان محترم برساند که سازمان‌های نظارتی و مراقبتی پلیس حتی پیش از انتشار این کلیپ؛ فرد مذکور را شناسایی و پس از انجام تحقیقات، او را به مراجع قضائی تحویل و همزمان پرونده فرد خاطی در کمیسیون‌های داخلی ناجا در حال بررسی است.

بنابراین ما همچون همیشه یادآوری میکنیم که گرچه نرخ وقوع لغزش های رفتاری در سازمان پلیس بسیار قلیل است ،اساسا ما این وقوع اندک را هم بر نمیتابیم و با خاطیانی که با رفتار خلاف خود شهروندان محترم را میرنجانند قاطعانه برخورد می کنیم.

ارسال نظر: