۵۰ درصد خشونت‌ها ناشی از اختلال روانی است

کدخبر: 1036475

اعضای کمیته ملی پیشگیری از خشونت در نخستین جلسه این کمیته به اظهارنظر و ارائه آمار و پیشنهاد و طرح برنامه‌های اجرایی و عملیاتی و چگونگی هماهنگی میان دستگاهی پرداختند

به گزارش خبرنگار «نسیم»، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که به عنوان یکی از اعضای کمیته ملی پیشگیری از خشونت در این نشست حضور داشت، عنوان کرد: بسیاری از خشونت‌ها از اختلالات روانی ناشی می‌شود و مطابق مطالعات بین المللی ۵۰ درصد اختلالات روانی خشونت را از سوی فرد مبتلا بروز می‌دهد و می‌توان به موقع با مداخله به درمان و پیشگیری از خشونت مبادرت داشت.

فقید خاطر نشان کرد: با فراگیری مهارت‌های زندگی برای نوجوانان و جوانان می‌توان بسیاری از مواردی که زمینه بروز خشونت است را از بین برد همچنین که می‌توان با آموزش فرزند پروری به این مهم و جلوگیری از توسعه خشونت کمک کرد.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران نیز با بیان اینکه آثار خشونت در سال‌های اخیر موضوع خشونت بسیار جدی شده است، عنوان کرد: موضوع توسعه مهربانی مقوله جدی است و نیاز است که آموزش و پرورش این مهم را به دانش آموزان بیاموزد و این مقوله تا خانواده و جامعه تسری یابد و خشونت که اثر مجموعه عوامل مختلف است مناسب است سهم هر ارگان برای کاهش خشونت به طور مشخص پرداخته شود.

زمانی همچنین در رابطه با ایجاد کلینیک‌های کنترل خشونت با همت شهرداری گفت: مناسب این است که برنامه‌های در دست اجرا قائم به اشحاص نباشد و بر اساس روال منطقی و اصولی روند فعالیت و توسعه خود را پیش برد.

نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور نیز گفت: موضوع مهم لحاظ کردن صرف پیشگیری نیست و لازم است توانمند سازی آسیب دیده‌ها را نیز مورد توجه قرار دهیم و تا کنون مطابق آمار‌ها ارتکاب زنان به جرائم بسیار کمتر از مردان است و درخواست ما از دستگاه‌ها در مورد آمار ارائه شده بر اساس تفکیک جنسیت است به عنوان نمونه درصد معتادان کشور شامل زنان ۹ درصد و مردان ۹۱ درصد است زیرا خانواده‌ها اعتیاد مردان را به نوعی پذیرفته‌اند و اگر از اعتیاد زنان مطلع شوند آن‌ها را طرد می‌کنند.

ارسال نظر: