امشب صورت گرفت

اجتماع دانشجویی در همبستگی با دانشجویان آمریکایی و اروپایی مقابل دانشگاه تهران

کدخبر: 2379445

دانشجویان دانشگاه تهران امشب بعد از نماز مغرب و عشاء با حضوری پرشور در اعتراض به سرکوب دانشجویان آزادی خواهتوسط حکومت های غربی در مقابل دانشگاه تجمع کردند.

محمد علی زلفی گل در اجتماع دانشجویان مقابل دانشگاه تهران در انتقاد به رفتار دولت های غربی نسبت به اعتراض دانشگاهیان به جنایت های رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ای دنیا حرمت دانشگاه های ما در عین آزاداندیشی را ببینید، قانون جمهوری اسلامی اجازه ورود نیروهای امنیتی و انتظامی به داخل دانشگاه ها را منع کرده است، قانون جمهوری اسلامی اجازه ورود نیروهای نظامی و انتظامی را به داخل دانشگاه ها نمی دهد.

 

وی در ادامه تصریح کرد: در حالی که ما دیدیم که چگونه نیروهای نظامی و امنیتی کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند و خود را مهدی آزادی بیان می دانند، دیدید چگونه با دانشجویان معترض، حق گو و حق طلب برخورد می کنند. ای مردم جهان ببینید و برای قوانین پیشرفته جمهوری اسلامی احترام ویژه قائل شوید. ای مردم دنیا و جامعه دانشگاهی دنیا ببینید در جمهوری اسلامی جامعه فهیم و فرهیخته دانشگاهی از چنان حرمتی برخوردار است که محیط دانشگاه ها نیروهای امنیتی در بدترین شرایط اجازه ورود ندارند و خودتان را با جمهوری اسلامی مقایسه کنید که از چه آزادی های برخوردار است.

 

وزیر علوم تاکید کرد: ای مردم جهان ببینید و مقایسه کنید که جمهوری اسلامی برای آزاداندیشی، حق گویی و حق طلبی چه حرمتی قائل است و کشورهای سلطه گر که ادعای آزادی، دمکراسی و حقوق بشر دارند، چگونه برخورد می کنند. ما از وجدان بیدار جامعه جامعه دانشگاهی، استادان و دانشجویان سراسر دنیا به ویژه آمریکا، فرانسه، استرالیا، کشورهای عربی که حاضر شدند از مظلوم دفاع کردند و با ظلم مقابله می کنند سپاسگزاریم و وجدان بیدار شما را تمام قد می ستاییم و تمام قد با شما در عرصه حضور داریم.

 

زلفی گل خاطرنشان کرد: ای مردم دنیا و سازمان ملل اعتراض جامعه فرهیخته را ببین و در مقابل ظلم و ستم از خود حساسیت نشان بده از جامعه دانشگاهی بیاموز در مقابل ستم و در حمایت از ستم دیدگان به میدان بیا و در اسرع وقت تصمیماتی بگیر تا در آینده شرمنده نباشی. ای مردم آزاده دنیا به میدان بیایید در مقابل ظلم؛ ستم، کودک کشی، کشته شدن غیرنظامیان بایستید اگر دیر تصمیم بگیرید در آینده شرمنده دنیا و مردم ستم دیده غزه خواهید شد.

منبع: ایسنا
ارسال نظر: