امسال ۱۵۰۰ نفر از فرزندان هیئت علمی از سهمیه استفاده کردند

کدخبر: 2335647

چند روزی است موضوع استفاده فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از سهمیه یا تسهیلات برای تغییر دانشگاه یا تغییر رشته، در رسانه ها به یکی از موضوعات مطرح تبدیل شده است.همسران و فرزندان عضو هیئت علمی هم جزو افرادی هستند که سهمیه ای مجزا دارند.

چند روزی است موضوع استفاده فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از سهمیه یا تسهیلات برای تغییر دانشگاه یا تغییر رشته، در رسانه ها به یکی از موضوعات مطرح تبدیل شده است.همسران و فرزندان عضو هیئت علمی هم جزو افرادی هستند که سهمیه ای مجزا دارند. سهمیه ویژه خانواده اعضای هیئت علمی به تصمیم جلسه 735 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 25/4/92 باز می گردد که در آن جلسه مقرر شد فرزندان اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها به دانشگاه محل تدریس پدر یا مادر خود انتقال پیدا کنند و امکان تغییر رشته هم برای آن ها وجود داشته باشد البته دیوان عدالت اداری تا به حال چندین بار این مصوبه را باطل کرده ولی دوباره به تصویب رسیده است.سهمیه اعضای هیئت علمی هم این گونه است که داوطلب بعد از قبولی می تواند شهر خود را به شهر دلخواه تغییر و در بهترین دانشگاه های کشور ادامه تحصیل دهد. البته بنابر آمارهای منتشر شده به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، مشخص است که در بسیاری از رشته ها، تغییر رشته هم وجود داشته است.

سهمیه یا تسهیلات؟ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره موضوع امتیاز فرزندان اعضای هیئت علمی در آزمون های کشوری به مهر گفته است: تسهیلاتی برای فرزندان هیئت علمی در آزمون های تحصیلات تکمیلی وجود ندارد و تنها مختص کنکور سراسری است که امسال حدود1400 تا ۱۵۰۰ نفر از آن استفاده کرده اند.خدایی افزود: آن چه برای فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها وجود دارد، سهمیه نیست و تنها تسهیلات است.وی افزود: فرزندان اعضای هیئت علمی در صورتی که در کنکور سراسری پذیرفته شوند و ۹۰ درصد نمره را کسب کنند، می توانند به محل کار والدین منتقل شوند و در صورتی که 92.5 درصد نمره را داشته باشند بر اساس ضوابط امکان تغییر رشته هم دارند.وی افزود: بر اساس آمار موجود در سازمان سنجش نیز در مجموع برای کنکور امسال حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از این تسهیلات استفاده کرده اند.

«روزنامه خراسان»

ارسال نظر: