آزمون ارشد ۹۹، فروردین ماه برگزار خواهد شد

کدخبر: 2336260

جزئیات زمان‌بندی ثبت نام و  آزمون‌ های سراسری سال ۹۹ در سایت سنجش اعلام شد. از نکات حائز توجه زودتر برگزار شدن برخی از آزمون ها نسبت به سال گذشته است.

جزئیات زمان‌بندی ثبت نام و آزمون‌ های سراسری سال ۹۹ در سایت سنجش اعلام شد. از نکات حائز توجه زودتر برگزار شدن برخی از آزمون ها نسبت به سال گذشته است.

جزئیات زمان‌بندی آزمون‌ها به شرح ذیل است:

ارسال نظر: