دولت روحانی دو سوم آئین نامه‌های اجرایی قانون بودجه را تصویب نکرد

کدخبر: 2373839

مطابق بررسی های دیوان محاسبات کشور تعداد 39 حکم قانون بودجه امسال متضمن تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ آئین‌نامه، دستورالعمل، ترتیبات اجرائی و ... با مهلت مقرر تا پایان تیرماه بوده که بابت تعداد 26 فقره یعنی دو سوم این احکام، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا ترتیبات اجرائی مربوطه تا پایان تیرماه، تدوین و تصویب نگردیده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور در گزارشی با اشاره به اینکه بررسی و تهیه گزارش عملکرد تعداد 175 جزء، بند و تبصره از احکام مندرج در تبصره‌های قانون بودجه سال 1400 کشور با عطف نظر به مهلت‌های زمانی تعیین شده و ارتباط آنها با منابع بودجه عمومی دولت در دستور کار قرار گرفت، اعلام کرد: در محدوده رسیدگی‌ها، تعداد (60) حکم به صورت کامل اجرا شده، تعداد (55) حکم بصورت ناقص و تعداد (60) حکم اجراء نگردیده است.

 

14000706000164_Test_NewPhotoFree

در ادامه گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: در احکام منتخب، برای ارائه عملکرد در بازه زمانی این گزارش، تعداد 39 حکم متضمن تدوین، تهیه، تصویب و ابلاغ آئین‌نامه، دستورالعمل، ترتیبات اجرائی و ... با مهلت مقرر تا پایان تیرماه سال 1400 بوده، بر این اساس به‌رغم تأکید مقنن، بابت تعداد (26) فقره بند، جزء و تبصره، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا ترتیبات اجرائی مربوطه تا پایان تیرماه 1400 تدوین و تصویب نگردیده که جزئیات آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:

14000706000165_Test_NewPhotoFree

منبع: فارس
ارسال نظر: