دولت چگونه تراز عملیاتی خود را جبران می کند؟

کدخبر: 2369036
خبرنگار:

دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران با انتشار ویدئویی در کانال شخصی خود به ارائه‌ی تحلیلی از بودجه‌ی 1400 پرداخت. وی با اشاره به تشدید کسری تراز عملیاتی در سالهای گذشته، رانت‌هایی که دولت به وسیله‌ی آن این کسری را جبران می‌کند را برشمرد.

نسیم‌آنلاین:

 
photo_2021-01-13_01-10-51

ارسال نظر: