دولت چگونه تراز عملیاتی خود را جبران می کند؟

کدخبر: 2369036

دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران با انتشار ویدئویی در کانال شخصی خود به ارائه‌ی تحلیلی از بودجه‌ی 1400 پرداخت. وی با اشاره به تشدید کسری تراز عملیاتی در سالهای گذشته، رانت‌هایی که دولت به وسیله‌ی آن این کسری را جبران می‌کند را برشمرد.

نسیم‌آنلاین:

 
photo_2021-01-13_01-10-51

ارسال نظر: